Naam:Stichting Mannenconferentie Noord
Postadres:Atlasstraat 17, 9801 VA Zuidhorn
Rabobank:NL95 RABO 0191 9272 01
KvK-nr:61442259
RSIN:854343210

Doelstelling

Stichting Mannenconferentie Noord stelt zich ten doel om mannen in beweging te zetten, om hun geloof in Jezus Christus te verdiepen door studie, gebed en ontmoeting.

Onze missie

Mannen oproepen om te leven vanuit hun identiteit in Jezus Christus, hen een plek te bieden waar ze versterkt, veranderd en vernieuwd worden door het Gods Woord, de Heilige Geest en de ontmoeting met een groot aantal broeders. Ze worden toegerust tot mannen naar Gods hart, die Jezus Christus centraal stellen in hun leven en dit willen gaan delen met anderen, zodat ze de liefde van God meer zichtbaar maken.

Activiteit(en) (verkort beleidsplan)

Stichting Mannenconferentie Noord zet de komende jaren verder in op het organiseren van een jaarlijkse mannenconferentie. Deze conferentie zal ieder jaar in het voorjaar worden gehouden. De voorbereidende werkzaamheden voor het volgende jaar worden in korte tijd na afloop van de conferentie opgepakt. Voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het reserveren van de benodigde accommodaties, benaderen van sprekers voor de lezingen, bedenken van een thema voor de conferentie, samenstellen van een programma, inrichten van de website, plaatsen van berichten op social media, vragen van vrijwilligers om tijdens de conferentie te helpen, ontwerpen van drukwerk, versturen van mailings, werven van sponsoren en meer.

Stichting Mannenconferentie Noord heeft een beleid om de kosten voor de mannenconferentie zo laag mogelijk te houden. Alle werkzaamheden worden zonder vergoeding gedaan. De inkomsten worden voor het grootste deel gebruikt om de onkosten voor de conferentie te dekken. Daarnaast wordt geld gespaard voor mannen die om financiƫle redenen niet mee kunnen. Met dit geld wil de stichting het toch mogelijk maken voor deze mannen om mee te gaan.

Bestuur

Dhr T. Oldenhuis
Voorzitter – algemene zaken, muziek

Dhr H. Bijma
Secretaris – pastorale zaken, correspondentie

Dhr R. Fleurke
Penningmeester – financiĆ«le zaken

Dhr O. Verbeek
Algemeen – Media en PR

Dhr T. Steenstra
Algemeen – Media en PR