Jelle de Kok

Jelle de Kok is al jaren betrokken bij het werk van het Evangelisch Werkverband. Tijdens de EW Theologenconferentie op 29 januari 2018 werd hij bevestigd als predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk in Nederland namens het Evangelisch Werkverband. Hij verzorgt toerusting voor predikanten, coaching voor kerkenraden en cursussen voor gemeenteleden.  

Hij is er diep van overtuigd dat de kerken veel meer ruimte moeten geven aan de Heilige Geest. Hij is jarenlang bezig geweest met thema‚Äôs als Gemeenteopbouw, Geloofsverdieping en allerlei cursussen voor het versterken en bemoedigen van de plaatselijke kerk. 

Hij zal ons handreikingen doen voor het leven met en door de Geest.


Gert Hutten

Gert is een bevlogen man. Hij koos er drie jaar geleden voor om geen full-time dominee meer te zijn en is directeur geworden van stichting Tot Heil Des Volks in Amsterdam. Ondanks de drukke werkzaamheden ervaart hij toch rust in alles. Hij stimuleert mensen om aan de slag te gaan vanuit een stuk ontspanning. God geeft wel. Je hoeft niet voor Hem te doen. Hij is een gevende God. Maar daarbij wil hij wel dat je daadwerkelijk iets gaat doen. Niet praten maar doen! 

Hij zal ons in de conferentie veel meegeven over de praktijk van het christen-zijn en hoe God wil dat we gerechtigheid doen.

(beeld Tot Heil des Volks)