Jelle de Kok

Jelle de Kok is al jaren predikant-toeruster. Eerst vooral binnen de Protestantse kerk van Nederland namens het Evangelisch Werkverband. Inmiddels werkt hij al weer enkele jaren vanuit de stichting ‘Leven uit de Bron’. Nu verzorgt hij de toerusting voor predikanten, coaching voor kerkenraden en cursussen voor gemeenteleden. Hij is er diep van overtuigd dat de kerken veel meer ruimte moeten geven aan de Heilige Geest. Hij is jarenlang bezig geweest met thema’s als Gemeenteopbouw, Geloofsverdiepingen allerlei cursussen voor het versterken en bemoedigen van de plaatselijke kerk. Hij is een vurig spreker die in zijn gedrevenheid en enthousiasme ons handreikingen zal doen voor het leven met en door de Geest.


Stef Schagen

Stef Schagen heeft als voorganger bij verschillende evangelische/charismatische gemeenten gediend. Gestart als voorganger in Heerenveen in 2012 en later in Ermelo, is hij nu vooral actief als adviserend voorganger. Hij geeft onderwijs, schrijft boeken en artikelen voor o.a.het Opwekking magazine en is enorm gedreven om mensen te helpen naar een diepere wandel met God. Hij heeft een grote liefde voor het Hebreeuws en Grieks en dit heeft geleid tot meer liefde voor het Joodse volk. Door de Joden zijn wij meegenomen op die reis naar Gods Koninkrijk.Hij wil dat getuigenis meegeven en uitleggen aan ons met hulp van Gods Woord en Geest. Ongeacht welke kerk of stroming wil hij zich inzetten om God Woord en zijn Geest bekend te maken bij de mensen en hen dichter bij God te brengen. We zien uit naar zijn enthousiasme en aanmoedigingen.