Het was een geweldige conferentie. De sfeer was goed, het weer was goed en we konden weer luisteren naar inspirerende woorden van onze sprekers en uit volle borst onze Heer de lof toezingen. Wat een zegen!!

We kijken terug op een bijzondere tweede Mannenconferentie Noord. Ook deze editie is opnieuw als enorm verrijkend ervaren. Vooral de ontspannen sfeer heeft bij velen een goede basis gegeven voor diepe gesprekken en een diep besef van Gods aanwezigheid. Wederom heeft het zingen op de boot ook veel indruk gemaakt.

En natuurlijk waren we blij met de sprekers! Nadat we vorig jaar nog heel snel een andere spreker moesten zoeken, was broeder Henk Binnendijk er nu gelukkig wel bij.

Samen met broeder Gert Hutten hebben ze ons weten te inspireren en vooral ook aan het denken gezet over onze houding als christen. Het gaf zoveel gespreksstof en in de gespreksgroepen werd er dan ook veel gesproken over onze verwoedde pogingen om als christenmannen goede werken te doen, maar dat dit met veel vallen en opstaan gepaard gaat.

Er zijn diepe dingen gedeeld in de groepen. Gods Geest was bezig en veel mannen hebben nieuwe keuzes gemaakt. Er werd gebeden voor elkaar en er zijn vriendschappen gesloten. Een prachtige uitkomst van een geslaagde conferentie.

Bekijk alle foto's van Mannenconferentie Noord 2015